Металац Б2Б • Услови коришћења

Поштовани купци,

Условима коришћења интернет продаје дефинисана су правила која обезбеђују квалитет наше услуге и Ваше задовољство.

Општи услови

1. Подаци о Вашем предузећу су нам неопходни како би смо могли да Вас правилно евидентирамо и испоручимо тражене артикле. Након пријаве, контактираћемо Вас у најкраћем року.

2. Након преузимања Ваше наруџбенице, сматраћемо да је она неопозива.

3. Продавац преузима обавезу да наручене производе испоручи исправне и у предвиђеном односно договореном року и месту.

4. Продавац задржава право измена количина из наруџбенице. У случају било какве промене, продавац је дужан да обавести купца.

5. Све евентуалне промене услова продаје, сем промена везаних за испоруку, примењиваће ce на нове наруџбе.

Посебна евидентирања

1. Након пријема наруџбенице путем интернета, наруџбеница је у статусу "НОВО", и док је у овом статусу можете је отказати (статус ће се у том случају променити у "ОТКАЗАНО").

2. Након преузимања Ваше наруџбенице, статус се мења у "ПРЕУЗЕТО" и поруџбеница постаје неопозива.

3. Статус "МАГАЦИН", означава да се артикли одвајају у магацину

4. Након испоруке статус је "ОТПРЕМЉЕНО".

Приватност података

Да би смо успешно обрадили вашу наруџбеницу, потребни су нам Ваши подаци, који ће бити искоришћени искључиво у сврхе Вашег правилног евидентирања, и сматраћемо их пословном тајном. Такође што се тиче осталiх података као што су поручене, односно испоручене количине, ценовници, попусти и њих ћемо теретитати као пословну тајну, па сходно томе очекујемо да се и Ви понашате у складу са изнесеном политиком приватности података.

Хвала на поверењу

Б2Б-тим Металца