Uputstvo za upotrebu

Registracija, prijava na sistem i korisnički podaci
Pregled kataloga i biranje artikala
Korpa i naručivanje
Registracija, prijava na sistem i korisnički podaci
Promena jezika ili pisma

U gornjem desnom uglu može se odabrati željeni jezik klikom na zastavu odgovarajuće države. Srpske verzije podrazumevaju i ćirilicu i latinicu, a biranje latinice vrši se klikom za srpsku zastavu na kojoj je ispisano latinično slovo L. na vrh⇑

Kako se registrovati?

Registracija se vrši popunjavanjem obrasca, koji se nalazi pod vezom "Registracija" na naslovnoj strani aplikacije. Vaša e-adresa, pored korisničkog imena, služi za komunikaciju sa administratorima, pa mora biti jedinstvena u sistemu, što znači da ne mogu postojati dva korisnika sa istom e-adresom. U dnu obrasca mora se potvrditi prihvatanje uslova korišćenja, štikliranjem odgovarajuće kućice. Nakon popunjavanja traženih podataka (podaci označeni zvezdicom su obavezni) i klika na dugme "Registracija", dobija se e-poruka sa potvrdom da su podaci prosleđeni našim administratorima na verifikaciju. Nakon verifikacije, koja u normalnim uslovima ne traje duže od jednog radnog dana, sistem šalje e-poruku sa mašinski generisanom lozinkom za pristup. Lozinku je radi bezbednosti sistema potrebno odmah promeniti, a ni u kom slučaju se ne preporučuje odavanje lozinke trećem licu. na vrh⇑

Prijava na sistem

Prijava na sistem se vrši na glavnoj stranici aplikacije, unošenjem e-adrese i lozinke u odgovarajuća polja, i klikom na dugme "Prijava". Treba imati u vidu da je za uspešnu prijavu na sistem, potrebno imati aktivirane "kolačiće" u vašem internet čitaču (browser cookies). na vrh⇑

Izmena lozinke

Izmena lozinke vrši se biranjem meni-funkcije Korisnički podaci >> Promena lozinke, koja je dostupna posle uspešne prijave na sistem. Nova lozinka se iz bezbedonosnih razloga unosi dva puta, a mora imati najmanje 8 znakova od kojih 2 moraju biti cifre. Preporučljio je povremeno menjati lozinku i ne koristiti reči koje je lako moguće pogoditi. na vrh⇑

U slučaju da je lozinka zaboravljena..

U slučaju da ste zaboravili lozinku, potrebno je na početnoj strani aplikacije odabrati vezu "Zaboravili ste lozinku?". Nakon toga, unesite vašu e-adresu u zadati obrazac, i odaberite dugme "Poslati". Sistem generiše novu lozinku i odmah je dostavlja putem elektronske pošte. Nakon prijema nove lozinke, preporučljivo je promeniti je odmah nakon uspešne prijave na sistem. na vrh⇑

Izmena korisničkih podataka

Izmena korisničkih podataka se vrši menjanjem obrasca zadatog u meni-funkciji Korisnički podaci >> Promena podataka, i klikom na dugme "Sačuvati". na vrh⇑

Dodavanje, izmena i uklanjanje adresa za dostavu i račune

Korisnik može imati jednu li više adresa koje se mogu koristiti za dostavu naručene robe ili računa. Biranjem meni-funkcije Korisnički podaci >> Adresa, korisnik dobija listu adresa trenutno dostupnih u sistemu. "Glavna adresa" se odnosi na adresu u korisničkim podacima, i nju nije moguće ukloniti. Ostale adrese treba da nose lako prepoznatljive nazive (na primer - ulica i broj), koji se pojavljuju u narudžbenici prilikom biranja adresa za dostavu robe i računa. Klikom na odgovarajući naziv adrese, dobija se obrazac za njenu promenu, a biranjem veze "Ukloniti adresu", sistem uklanja odgovarajuću adresu iz baze podataka. na vrh⇑

Pregled kataloga i biranje artikala
Klasifikacija

Klasifikacija artikala služi za grupisanje artikala po srodnosti, pa se na taj način olakšava pregled i pretraga kataloga. Biranjem neke klase, u centralnom prostoru sistem izlistava pripadajuće podklase ili artikle. Zbog velikog broja klasa i artikala, preporučujemo upoznavanje sa celokupnom klasifikacijom prikazanoj na levoj strani aplikacije, radi sticanja jasnog pregleda kataloga. na vrh⇑

Sortiranje i pregled artikala unutar klase

Ukoliko je odabrana klasa koja sadrži artikle, artikle je moguće sortirati po identu, nazivu, ceni, EAN-kodu ili proizvođaču selektovanjem odgovarajuće opcije u padajućem meniju. Ukoliko klasa sadrži više artikala, moguće je "listati" artikle unutar klase biranjem veza "pret." i "nar.", a moguće je i promeniti broj prikazanih artikala po stranici biranjem odgovarajuće veze. na vrh⇑

Akcije, novine i specijali

U katalogu postoje tri klase artikala na koje treba posebno obratiti pažnju: akcioni, novi artikli, i artikli izdvojeni iz ponude zbog cena ili posebnih karakteristika. Artikli iz ovih klasa se pojavljuju u banerima sa desne strane kataloga, a biranjem veze "Još artikala", kao i meni-funkcije Katalog >> ..., moguće je dobiti sve artikle iz ovih klasa na jednoj stranici. na vrh⇑

Najprodavaniji artikli u poslednjih ... dana

Biranjem meni-funkcije Katalog >> Najprodavanije, dobija se lista najprodavanijih artikala u poslednjih 7 dana. Promenom broja dana i klikom na dugme "GO!", sistem generiše izveštaj za zadati broj dana, što je pogodno za pregled kretanja prodaje u celokupnom katalogu. na vrh⇑

Pretraga artikala po identu

Unosom odgovarajućeg identa i klikom na dugme "GO!", sistem prikazuje detalje željenog artikla, što je pogodno za brzu pretragu kataloga ako je ident artikla unapred poznat. na vrh⇑

Prikaz detaljnih podataka o artiklu

Klikom na naziv ili sličicu artikla u klasama, kao i u banerima sa desne strane kataloga, dobija se stranica sa prikazom detaljnih podataka o artiklu. na vrh⇑

Prikaz slika artikla

Na stranici sa detaljnim podacima artikla, prikazane su veće slike artikla, a ako artikala ima više od jedne slike, onda su prikazane odgovarajuće sličice. Nanošenje kursora kompjuterskog miša preko sličica, veća slika se menja. Klikom na sličicu dobija se velika odgovarajuća slika, a povratak na stranu sa artiklom je moguć klikom na dugme "nazad" internet čitača. na vrh⇑

Smeštanje artikla u "korpu"

Na stranici sa klasama koje sadrže artikle, kao i na stranici sa detaljnim podacima o artiklu, moguće je dodati željenu količinu odgovarajućeg artikal "korpu". Pojedini artikli mogu imati minimalnu količinu i/ili umnožak za naručivanje, a u slučaju da zadata količina ne odgovara ovim uslovima, količina u korpi biće automatski zaokružena. Posle dodavanja artikla u korpu, sistem prikazuje istu stranicu uz odgovarajuću poruku "Artikal je dodat u korpu". na vrh⇑

Korpa i naručivanje
Pregled korpe i menjanje količine artikala u korpi

Nakon prijave na sistem, u svakom trenutku moguće je prikazati sadržaj korpe biranjem meni-funkcije Korpa. Količine artikala u korpi moguće je promeniti menjanjem odgovarajućeg tekst-polja i klikom na digme "Promena količina". Ako artikal ima minimalnu količinu ili umnožak za naručivanje, sistem će zaokružiti količine na vrednost najbližu zadatim uslovima naručivanja. na vrh⇑

Uklanjanje artikla iz korpe

Artikal je moguće ukloniti iz korpe klikom na dugme za brisanje iz korpe u odgovarajućoj vrsti tabele. na vrh⇑

Potvrđivanje narudžbenice

Nakon izbora željenih artikala, da bi narudžbenica bila poslata našem administratoru na dalju obradu, potrebno je u korpi kliknuti na dugme "Poslati narudžbenicu". Da bi se ovo uspešno obavilo, potrebno je u padajućem meniju odabrati željene dostavne adrese za robu i račun iz liste prethodno definisanih adresa (vidi Rad sa adresama). Opciono je moguće definisati tekstualnu belešku i ref. broj, koji će biti odštampani na otpremnici radi referenciranja. Nakon potvrđivanja narudžbenice, artikli iz korpe su uklonjeni, a sistem šalje e-poruku sa odgovarajućom potvrdom na e-adresu korisnika. na vrh⇑

Arhiva narudžbenica

Biranjem meni-funkcije Arhiva narudžbenica, dobija se lista svih prethodnih narudžbenica prijavljenog kupca, sa trenutnim statusima i osnovnim podacima. Biranjem veze na brojevima narudžbenica, dobija se detaljan prikaz odgovarajuće narudžbenice. Biranjem linka "za štampanje", sistem otvara stranicu sa prikazom narudžbenice pogodnim za štampanje, kao i dijalog internet čitača za štampanje. na vrh⇑

Status narudžbenice, otkazivanje narudžbenice

Na stranici sa arhivom narudžbenica, moguće je u svakom trenutku pratiti u kom se statusu narudžbenice nalaze. Na stranici sa detaljnim prikazom narudžbenice, u zadnjoj vrsti tabele, prikazan je trenutni status narudžbenice, uz tačno vreme kada je status promenjen. Ako se narudžbenica nalazi u statusu "NOVO", moguće je otkazati narudžbenicu klikom na dugme za uklanjanje, koje je u tom slučaju prikazano u poslednjoj koloni poslednje vrste tabele. na vrh⇑

Ponovno naručivanje artikala

Sistem omogućuje ponovno naručivanje pojedinih artikala direktno iz arhive narudžbenica. Za aktiviranje ove funkcije, potrebno je u arhivi narudžbenica pronaći i odabrati detaljan prikaz pojedine narudžbenice, a zatim štikliranjem kućica pored pojedinih artikala i biranjem dugmeta "U korpu", dodati odgovarajuće artikle u korpu. Artikli će biti dodati u minimalnoj količini za naručivanje, a u slučaju da je to neophodno, korisnik može da promeni količinu za naručivanje (vidi Pregled korpe...). Kućica nije prikazana ako odgovarajući artikal trenutno nije moguće naručiti. na vrh⇑